KREMATÓRIUM – Pohrebníctvo

Ján Molnár
vence

Krematórium – pohrebníctvo – kamenárstvo
Ján Molnár

Pohrebný podnik Ján Molnár sa postará o dôstojnú poslednú rozlúčku vašich zosnulých, vrátane kompletnej starostlivosti o nebohého. Vždy sa usilujeme byť oporou, na ktorú sa môžete spoľahnúť počas neľahkých životných okamihov, ku ktorým pohreby zaiste patria. Pohrebný podnik Ján Molnár tvorí tím vyškolených a skúsených pracovníkov, ktorí sú dôsledne poučení o svojich povinnostiach.

Pohrebný podnik Ján Molnár sa postará o dôstojnú poslednú rozlúčku vašich zosnulých, vrátane kompletnej starostlivosti o nebohého. Vždy sa usilujeme byť oporou, na ktorú sa môžete spoľahnúť počas neľahkých životných okamihov, ku ktorým pohreby zaiste patria. Pohrebný podnik Ján Molnár tvorí tím vyškolených a skúsených pracovníkov, ktorí sú dôsledne poučení o svojich povinnostiach.

Pohrebný podnik Ján Molnár –
maximálna opora v ťažkých životných chvíľach

Pohrebníctvo Ján Molnár funguje nonstop (stačí nám zavolať, alebo sa zastaviť v našej kancelárii). Pôsobíme najmä v Nových Zámkoch a bližšom aj širšom okolí. Pri úmrtí blízkeho človeka nás urýchlene kontaktujte. Následne po vybavení administratívnych záležitostí vyzdvihneme zosnulého z patológie a prevezieme ho do nášho chladiaceho zariadenia. Zabezpečíme primeranú hygienu a kozmetické úpravy, ako aj oblečenie do šiat.

Samozrejmé je odnesenie rakvy na miesto posledného odpočinku na cintoríne a jeho dôstojné uloženie. Dodáme, že pohrebný podnik Ján Molnár nerozhoduje o tom, ako a kde bude zosnulý pochovaný. Striktne sa riadime pokynmi pozostalých. Je iba na nich, či sa rozhodnú pre uloženie telesných pozostatkov do zeme (štandardný pohreb), alebo ich spálenie (kremácia).

kamenárstvo

Pohrebníctvo Molnár –
úcta a rešpekt k zosnulým aj pozostalým

Garantujeme, že pohrebníctvo Molnár zaistí dôstojnú poslednú rozlúčku so všetkými nevyhnutnými aj doplnkovými náležitosťami – bez ohľadu na to, či ide o cirkevný, alebo občiansky pohreb. K doplnkovým službám patrí zabezpečenie smútočného oznámenia a široká ponuka pohrebných potrieb (rakvy, urny, smútočné vence a kytice, drevené kríže, smútočné prikrývky a pod.). V neľahkých chvíľach vám ušetríme čas strávený návštevou stolárstiev či kvetinárstiev.

Pohrebný podnik Ján Molnár uznáva jednoduché pravidlo – úcta, rešpekt a dôstojnosť k zosnulým aj pozostalým. Pred alebo po pohrebe vám vystavíme písomnú objednávku pohrebu (vrátane dokladu o zaplatení). Nevyhadzujte ju, tento doklad bude neskôr požadovať notár pri dedičskom konaní.

pohrebníctvo

Krematórium a pohrebníctvo

Posledná rozlúčka s blízkym je ťažkým životným momentom každého z nás, a preto si želáme, aby náš zosnulý odišiel dôstojne a v pokoji. Pohrebný podnik Molnára Jána vybaví za vás všetko potrebné. Zabezpečíme služby od prebratia z patológie, kremáciu i úpravu hrobov či pomníkov. U nás si pomníky môžete aj zakúpiť. Vykonávame kompletné cintorínske, kremačné a pohrebné služby. Zabezpečíme tiež prevoz do aj zo zahraničia.

Krematórium

Pohrebný podnik Molnára Jána, ktorý sídli v meste Nové Zámky, poskytuje kompletné kremačné a pohrebné služby. Vybavíme všetko potrebné v súvislosti s kremáciou.
Naša kancelária vám je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. Na telefónnych číslach 0905 621 201, 0905 604 762, 0905 889 502, nás môžete kontaktovať kedykoľvek.

Pohrebníctvo

Poskytujeme kompletné pohrebné služby už od prebratia z patológie, úpravy hrobov a ich renovácie. Ponúkame tiež predaj pomníkov, služby prerábania pomníkov, sekanie písma a pieskovanie. Cintorínske služby a prevozy do a zo zahraničia.