Pohrebníctvo

Pohrebníctvo, ktoré je garanciou dôstojnej poslednej rozlúčky

Krematórium a pohrebníctvo Ján Molnár je zodpovedným asistentom pri organizácii poslednej rozlúčky a jej bezproblémového priebehu. Pri individuálnych stretnutiach a konzultáciách sa usilujeme o útechu pozostalých s dôrazom na dôstojnosť celého pohrebu. Naše pohrebníctvo zabezpečí základné administratívne úkony spojené s poslednou rozlúčkou (prebratie z patológie, oblečenie a úprava vonkajšieho vzhľadu zosnulého a jeho uloženie do rakvy atď.). Pomôžeme vám aj pri voľbe rakvy, vencov a iných doplnkov. Môžete si vybrať z našej bohatej ponuky, ktorá je k dispozícii priamo v našich priestoroch. Ako skúsené pohrebníctvo dbáme na minimálnu psychickú záťaž pozostalých a snažíme sa vyjsť im čo najviac v ústrety. Cieľom je uľahčiť a zefektívniť proces prípravy pohrebu. Naše pohrebníctvo má bohaté skúsenosti s vykonávaním oboch typov pochovávania, t. j. pohreby do zeme aj kremácia. S príbuznými participujeme na rôznych činnostiach, ktoré sú zvyčajnou súčasťou pohrebu (vystavenie zosnulého pred /počas pohrebu a pod.).

Pohrebníctvo

Prevoz zosnulého z a do zahraničia v réžii nášho pohrebníctva

Pri úmrtí občana Slovenskej republiky v zahraničí je dôležitá komunikácia s tamojším veľvyslanectvom SR alebo konzulárnym odborom MZV SR. Následne môžete kontaktovať aj naše pohrebníctvo s cieľom transportu zosnulého na Slovensko. Je potrebné poskytnúť nám kontaktné údaje o zosnulom, ako aj uvedenie presného miesta, na ktorom sa nachádzajú jeho telesné pozostatky. Rozhodujúcim údajom je termín schválenia prevozu, t. j. dátum, ku ktorému príslušné úrady v danej krajine uvoľnia telesné pozostatky na transport.

Ten je možný vďaka medzinárodným dohodám, ktoré má Slovensko s ostatnými štátmi. Dodáme, že ako pohrebníctvo musíme pri  preberaní telesných pozostatkov dostať aj tzv. sprievodný list pre zosnulého, ktorý v mieste úmrtia vystaví príslušný lekár. Naše pohrebníctvo disponuje špeciálnym autom umožňujúcim prevoz zosnulých aj na dlhšie vzdialenosti. Sme veľmi dobre oboznámení s príslušnými administratívnymi, logistickými aj právnymi aspektmi týkajúcimi sa transportu zosnulého. Naše pohrebníctvo ponúka individuálne ceny prevozu, a to predovšetkým vzhľadom na vzdialenosť. Ostatné náležitosti týkajúce sa termínu a spôsobu pohrebu zabezpečíme po dôkladnej konzultácii s pozostalými.

Pohrebníctvo v Nových Zámkoch

Pohrebníctvo v Nových Zámkoch

  • kompletné pohrebné služby
  • poskytujeme služby už od prebratia z patológie
  • úprava hrobov
  • renovácia hrobov
  • predaj pomníkov
  • prerábanie pomníkov, sekanie písma, pieskovanie
  • cintorínske služby
  • prevozy do a zo zahraničia

Naše pohrebníctvo môžete osloviť aj e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Galéria

Obrady počas COVID 19

Obrady mimo Nových Zámkov

Špeciálne obrady

Pohreby

Pohrebné autá