Krematórium Nové Zámky

Profesionálne krematórium v Nových Zámkoch – odbornosť, dôstojnosť, rešpekt, flexibilita

Krematórium Ján Molnár v Nových Zˇamkoch spĺňa najprísnejšie bezpečnostné, hygienické a technické štandardy. Naša pracovná doba je od pondelka do piatku (8:00 – 16:00), avšak telesné pozostatky zosnulého vieme prevziať aj mimo týchto hodín. Fungujeme nonstop, stačí  nám kedykoľvek zavolať.

KREMATÓRIUM

Ako naše krematórium pristupuje ku kremácii v meste Nové Zámky

Ako prebieha kremácia? Naše pohrebníctvo a krematórium po prevzatí tela zosnulého z patológie uloží telesné pozostatky do chladiaceho boxu. Každému zosnulému je pridelené špecifické číslo, ktoré je zaevidované do systému a ktoré zároveň identifikuje zomrelého počas celého procesu kremácie. Tak je úplne vylúčená zámena telesných ostatkov či iné pochybenie. Krematórium uchová telesné pozostatky v chladiacom boxe až do dohodnutého termínu kremácie. Po, resp. pred pohrebným obradom uložíme rakvu s telesnými pozostatkami zosnulého do kremačnej komory zohriatej na niekoľko stoviek stupňov.

Kremácia trvá v priemere 1 – 2,5 hodín, najmä v závislosti od telesnej konštrukcie nebožtíka a materiálu, z ktorého je rakva vyrobená. Kremácia končí vybratím spopolnených ostatkov z pece, ochladením popola a jeho úpravou tak, aby bola zabezpečená rovnomerná frakcia. Naše krematórium následne zabezpečí umiestnenie popola do pevne uzatvárateľnej urny. Je nevyhnutné, aby bola označená číslom záznamu o spopolnení (v súlade s vedenou evidenciou), menom a priezviskom mŕtveho, miestom a dátumom narodenia, úmrtia aj spopolnenia. Krematórium zaistí aj zapečatenie urny, tak, aby jej opätovné otvorenie už nebolo možné. Urna sa následne môže pochovať na príslušné hrobové miesto (do zeme, urnová stena).

Profesionálne krematórium

Dôstojnosť a úcta k zosnulému aj pozostalým ako hlavná zásada nášho krematória v Nových Zámkoch

Dodáme, že kremácia – proces vkladania rakvy do kremačnej pece – musí byť podľa platnej slovenskej legislatívny monitorovaná z dôvodu nezameniteľnosti ľudských pozostatkov. A to najneskôr od okamihu konečného uzavretia rakvy a jej vkladania do žiaroviska kremačnej pece. Tento videozáznam je každé krematórium na Slovensku povinné uchovávať najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia. Či už sa pozostalí rozhodnú pre kremáciu alebo klasické pohreby – uloženie rakvy do zeme, v oboch prípadoch sa môžu spoľahnúť na naše pohrebníctvo a krematórium. Vždy dbáme na želania a inštrukcie pozostalých. Našou profesionalitou, citlivým a empatickým prístupom aj flexibilitou im chceme uľahčiť neľahké životné okamihy.

Pohrebné služby, cintorín v Nových Zámkoch

Pohrebný podnik Molnára Jána, ktorý sídli v meste Nové Zámky, poskytuje kompletné kremačné a pohrebné služby. Vybavíme všetko potrebné v súvislosti s kremáciou.

Naša kancelária vám je k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00. Na telefónnych číslach 0905 621 201, 0905 604 762, 0905 889 502, nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Oslovte Pohrebný podnik Molnára Jána v prípade akýchkoľvek otázok.
Ochotne vám pomôžeme a poradíme.

Galéria